ข่าวนักเรียน - นักศึกษา

ข่าวรับสมัครงาน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

300 ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-425557