dvr ข่าวประกาศจากงานพัสดุ
 • [ 22 พฤศจิกายน 61 ] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการค้าปลีก และการตลาดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี (e-bidding)
 • [ 16 พฤศจิกายน 61 ] เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตามประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
 • [ 16 พฤศจิกายน 61 ] ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • [ 28 กันยายน 61 ] ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
 • [ 18 กันยายน 61 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • [ 6 กันยายน 61 ] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
 • person ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  Card image cap

  นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

  live_tv ข่าวประชาสัมพันธ์

  เรียนดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

  300 ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
  โทรศัพท์ 032-425557