Decrease text size Decrease text size
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Application (แอพพลิเคชั่น) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

       

กระดานข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์


พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
25 พ.ย. 2561
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
21 พ.ย. 2561
โครงการพัฒนาบุคลากรระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเองและพัฒนาตนเองรายบุคคล
17 ธ.ค. 2561
สภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ยามเช้า
17 ธ.ค. 2561
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีร่วมกับ บริษัทไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) จัดโครงการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วม โครงการchef academy และ the master chef ภายใต้แบรนด์ The coffee clup และ The Sizzler
17 ธ.ค. 2561
การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
17 ธ.ค. 2561
เรียนรู้จากรอยเสด็จฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีร่วมกับภาคีเครือข่ายสืบสานพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 ในจังหวัดเพชรบุรี จัดงานเรียนรู้จากรอยเสด็จฯ สู่การสืบสานอาชีพ อย่างยั่งยืน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
30 ต.ค. 2561
ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ลานรัฐพิธีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
15 ต.ค. 2561
เข้าค่ายพักแรม ชมรมลูกเสือวิสามัญ จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองประดับแถบ ๓ สี ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561
11 ต.ค. 2561
การประเมินศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เข้ารับการประเมินผลสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 ได้คะแนนระดับ 5 ดาว ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2561 ที่หอประชุมใหญ่ ของวิทยาลัยฯ
05 ต.ค. 2561

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

จำนวนผู้เข้าชม

 

x Close