ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยฯ ร่วมลงนามถวายพระพร