• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประกาศจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • ประกาศ เรื่องการปรับรูปแบบการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 21 ม.ค. 2022

 • ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน รอบโควต้า ( รอบที่ 2 )

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 4 ม.ค. 2022

 • ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน รอบที่ 1 รอบปกติ

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 4 ม.ค. 2022

 • การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ระหว่างวันที่ 1 - 14 มกราคม 2565

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 30 ธ.ค. 2021

 • กำหนดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน และเกณฑ์การแข่งขันทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมชั่น "R - Superhero ยอดมนุษย์คนพันธ์ R" (ปวส.) ประเภทวิชาศิลปกรรม ปีการศึกษา 2564

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 22 ธ.ค. 2021Cinque Terre วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินกิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 รอบโควตา 1 โดยดำเนินงานตามมาตราการป้องกันโควิด-19

ประกาศโดย webmaster | 15 ม.ค. 2022

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี โดยมี ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นวิทยากร

ประกาศโดย webmaster | 22 ธ.ค. 2021

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre พิธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาชีพและพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2564

ประกาศโดย webmaster | 17 ธ.ค. 2021

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre การบรรยายเรื่องพระราชบัญญัติรับราชการทหาร แนวทางการติดต่อกับหน่วยสัสดี ของการรับสมัครทหารกองเกิน ด้วยระบบออนไลน์ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประกาศโดย webmaster | 16 ธ.ค. 2021

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 ณ สถานศึกษาอาชีวศึกษาภายในจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโดย webmaster | 15 ธ.ค. 2021

อ่านต่อเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด..


 • Cinque Terre
 • Cinque Terre
 • Cinque Terre

         

จดหมายข่าววิทยาลัยฯ ทั้งหมด..(คลิก)


         

สื่อการสอนออนไลน์

         

สื่อการเรียนการสอน ทั้งหมด..(คลิก)