• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประกาศจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ-รอบปกติ 1 ปี 2563

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 27 ม.ค. 2020

 • ประกาศรายชื่อผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 24 ม.ค. 2020

 • การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 24 ม.ค. 2020

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ ( รอบ ปกติ 1) ระดับชั้น ปวช.และปวส. ในวันที่ 19 ม.ค.2563

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 17 ม.ค. 2020

 • การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบบรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 7 ม.ค. 2020Cinque Terre ทำสัญญา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 สิงหาคม 2562

ประกาศโดย webmaster | 4 ส.ค. 2019

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre Fix it Center วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ประกาศโดย webmaster | 3 ส.ค. 2019

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre พิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาดอนคานจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโดย webmaster | 28 ก.ค. 2019

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ยินดีต้อนรับ คณะคุณครูและนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ระหว่าง วันที่ 29 ก.ค.-27 ส.ค.62

ประกาศโดย webmaster | 29 ก.ค. - 27 ส.ค. 2019

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป มอบเหรียญรางวัลและเกียรติ บัตรการแข่งขันกีฬา ระดับภาค ภาคกลาง ปฐมนครเกมส์ เพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬา

ประกาศโดย webmaster | 31 ก.ค. 2019

อ่านต่อเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด..


รองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย

กนกพรรณ โสมาศรีสวัสดิ์

details

นายอรุณ หวังอารี

details

นางสาวอนัฐศร สงบจิต

details

นางเพ็ญวรรณ ศรีสวัสดิ์

อ่านเพิ่มเติม...นางสาวชนากานต์ ป้องกัน

อ่านเพิ่มเติม...นางจรูญ สุขศรี

อ่านเพิ่มเติม...    ดูผลงานอาจารย์ท่านอื่นๆ..

Video Short Youtube

 • Facebook

 • Cinque Terre
 • งานกิจกรรม

 • Cinque Terre
 • PBPVC

 • Cinque Terre