• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประกาศจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • ประกาศการขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการสอนแบบปกติ (เรียน Online ตลอดภาคเรียนที่ 1/2564)

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 30 ก.ค. 2021

 • ประกาศครูอัตราจ้างโรงแรม

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 29 มิ.ย. 2021

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 17 มิ.ย. 2021

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานราชการครู

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 15 มิ.ย. 2021

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 10 มิ.ย. 2021Cinque Terre วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมใจจัดทำข้าวกล่อง จำนวน 1,000 กล่อง น้ำดื่ม 1,600ขวด พร้อมทั้งเค้กบราวนี่ จำนวน 1,000 ชิ้น ไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และโรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบุรี 1. โรงพยาบาลชะอำ ข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง/น้ำดื่ม 800 ขวด / ขนมเค้ก 200 ชิ้น 2. โรงพยาบาลท่ายาง ข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง/น้ำดื่ม 200 ขวด / ขนมเค้ก 200 ชิ้น 3. โรงพยาบาลแก่งกระจาน ข้าวกล่อง จำนวน 150 กล่อง/น้ำดื่ม 150 ขวด / ขนมเค้ก 150 ชิ้น 4. โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์ ข้าวกล่อง จำนวน 50 กล่อง/น้ำดื่ม 50 ขวด / ขนมเค้ก 50 ชิ้น 5. โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง ข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง/น้ำดื่ม 200 ขวด / ขนมเค้ก 200 ชิ้น 6. โรงพยาบาลบ้านแหลม ข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง/น้ำดื่ม 200 ขวด / ขนมเค้ก 200 ชิ้น

ประกาศโดย webmaster | 30 ก.ค. 2021

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีมอบข้าวกล่อง ขนม เค้กกล้วยหอม/จำนวน 1,000 กล่อง น้ำดื่ม 1,008 ขวด กล่องข้าวเปล่า 2,100กล่อง ให รพ ในจังหวัดเพชรบุรีดังนี้ 1. โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี จำนวน 500 กล่อง/น้ำดื่ม 500 ขวด 2. โรงพยาบาลบ้านลาด จำนวน 300 กล่อง/น้ำดื่ม 500ขวด 3. โรงพยาบาลเขาย้อย จำนวน 200 กล่อง/น้ำดื่ม208 ขวด 4. โรงพยาบาลท่ายาง กล่องข้าว จำนวน 2,100 กล่อง

ประกาศโดย webmaster | 16 ก.ค. 2021

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล ในการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและปฏิบัติการทำหน่วยสมรรถนะสาขาวิชาธุรกิจดิจิตอล เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 โดยมี ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานเปิดโครงการและวิทยากร

ประกาศโดย webmaster | 28 มิ.ย. 2021

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำวิทยาลัยฯ ดำเนินงานจัดการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19)

ประกาศโดย webmaster | 10 มิ.ย. 2021

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ได้รับความอนุเคราะห์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในห้องเรียน และบริเวณวิทยาลัยฯ จากมูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถาน ตามมาตรการ ป้องกันเชื้อไวรัส Covid - 19

ประกาศโดย webmaster | 9 มิ.ย. 2021

อ่านต่อเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด..


 • Cinque Terre
 • Cinque Terre
 • Cinque Terre

         

จดหมายข่าววิทยาลัยฯ ทั้งหมด..(คลิก)


Video Short Youtube