• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre

Cinque Terre

ประกาศจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี 2562

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 2 พ.ค. 2019

 • ประกาศพ้นสภาพ เพราะผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 24 เม.ย. 2019

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 11 เม.ย. 2019

 • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) (รอบ 3) ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 9 เม.ย. 2019

 • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (รอบ 3) ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 9 เม.ย. 2019

 • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) (รอบ 2) ปีการศึกษา 2562 (เทียบโอน สาขาวิชาการโรงแรม)

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 8 เม.ย. 2019

 • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) (รอบ 2)

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 8 เม.ย. 2019

 • ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 29 มี.ค. 2019

ข่าวกิจกรรม ล่าสุดCinque Terre ทำบุญอาคารแก้วเจ้าจอม อาคารรัตนมณี และเรือนพยาบาล วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประกาศโดย webmaster | 23 พ.ค. 2019

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประกาศโดย webmaster | 20 พ.ค. 2019

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre ยินดีต้อนรับ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมตึกอุรุพงษ์

ประกาศโดย webmaster | 16 พ.ค. 2019

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประกาศโดย webmaster | 16 พ.ค. 2019

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประกาศโดย webmaster | 8 พ.ค. 2019

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre โครงการสอนปรับพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประกาศโดย webmaster | 4 พ.ค. 2019

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ประจำภาคเรียน ปี 2562 (วันแรก)

ประกาศโดย webmaster | 1 พ.ค. 2019

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre พิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน ตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมราชย์ฉัตรวัฒนา จังหวัดเพชรบุรี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ #ภาพโดยนายชยุต

ประกาศโดย webmaster | 1 พ.ค. 2019

อ่านต่อเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด..


Video Short Youtube

รองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย

กนกพรรณ โสมาศรีสวัสดิ์

details

นายอรุณ หวังอารี

details

นางสาวอนัฐศร สงบจิต

details