• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประกาศจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • การเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 29 ต.ค. 2021

 • ประกาศการขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการสอนแบบปกติ (เรียน Online ตลอดภาคเรียนที่ 1/2564)

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 30 ก.ค. 2021

 • ประกาศครูอัตราจ้างโรงแรม

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 29 มิ.ย. 2021

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 17 มิ.ย. 2021

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานราชการครู

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 15 มิ.ย. 2021Cinque Terre วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินงานประชุมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On-Site และ Online ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารรัตนมณี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประกาศโดย webmaster | 26 พ.ย. 2021

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสว่างสรรเพชร เพชรบุรี ที่ได้นำน้ำยาฆ่าเชื้อ มาพ่นฆ่าเชื้อโรค Covid-19 ตามอาคารสถานที่และห้องเรียนต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564

ประกาศโดย webmaster | 26 พ.ย. 2021

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโดย webmaster | 25 พ.ย. 2021

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมการเปิดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมประกายเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประกาศโดย webmaster | 25 พ.ย. 2021

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการสร้างแฟ้มสะสมผลงานดิจิทัล ( Google Site) ให้กับคณะผู้บริหาร และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ณ อาคารแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประกาศโดย webmaster | 24 พ.ย. 2021

อ่านต่อเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด..


 • Cinque Terre
 • Cinque Terre
 • Cinque Terre

         

จดหมายข่าววิทยาลัยฯ ทั้งหมด..(คลิก)


         

สื่อการสอนออนไลน์

         

สื่อการเรียนการสอน ทั้งหมด..(คลิก)