• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประกาศจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาการโรงแรม

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 3 พ.ค. 2022

 • รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 2 พ.ค. 2022

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับชั้น ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบเพิ่มเติม

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 29 เม.ย. 2022

 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา ต่อระดับปริญญาตรี รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2565 (สมัครผ่านทางระบบออนไลน์)

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 20 เม.ย. 2022

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 19 เม.ย. 2022Cinque Terre นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ออกหน่วยบริการเพื่อชุมชน (Fix it Center) เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ หัวใจของเทศบาล คือ งานบริการประชาชน ประจำปี 2565 ณ ลานเอนกประสงค์วัดลาดศรัทธาราม

ประกาศโดย webmaster | 30 มิ.ย. 2022

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นําโดย นายวรากร ชยุติกุล ผู้อํานวยการฯ ให้การต้อนรับ นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด และกิจกรรมงานวันแห่งครอบครัว ประจําปี 2565 โดยมีแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมสาธิตงานแกะสลักผักและผลไม้ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ออกบูธจําหน่ายเครื่องดื่มในงาน ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดโดยสํานักงานพัฒนาความมั่นคงจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโดย webmaster | 30 มิ.ย. 2022

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เข้ารับการประเมินโครงการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดอาชีวศึกษาเพชรบุรี ณ ห้องประชุมประกายเพชร

ประกาศโดย webmaster | 27 มิ.ย. 2022

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุมอุรุพงษ์

ประกาศโดย webmaster | 24 มิ.ย. 2022

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ในวันพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประกาศโดย webmaster | 23 มิ.ย. 2022

อ่านต่อเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด..


 • Cinque Terre
 • Cinque Terre
 • Cinque Terre

         

จดหมายข่าววิทยาลัยฯ ทั้งหมด..(คลิก)


         

สื่อการสอนออนไลน์

         

สื่อการเรียนการสอน ทั้งหมด..(คลิก)