• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประกาศจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาการโรงแรม

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 3 พ.ค. 2022

 • รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 2 พ.ค. 2022

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับชั้น ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบเพิ่มเติม

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 29 เม.ย. 2022

 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา ต่อระดับปริญญาตรี รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2565 (สมัครผ่านทางระบบออนไลน์)

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 20 เม.ย. 2022

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 19 เม.ย. 2022Cinque Terre งานความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยมีสถานศึกษา หน่วยงาน และสถานประกอบการร่วมลงนามความร่วมมือทั้งหมด 11 แห่ง เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ณ ห้องประชุมอุรุพงษ์ 2

ประกาศโดย webmaster | 12 พ.ค. 2022

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre งานอาชีวศึกษาทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินงานการจัดงานปฐมนิเทศ นักเรียน-นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโดย webmaster | 12 พ.ค. 2022

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินงานการจัดงานปฐมนิเทศ นักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ปวส.1 โดยผู้เข้าร่วมงานได้ทำการตรวจ ATK ทุกคน และดำเนินงานตามมาตราการป้องกันโควิด-19

ประกาศโดย webmaster | 10 พ.ค. 2022

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินงานการจัดงานปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ปวช.1 โดยผู้เข้าร่วมงานได้ทำการตรวจ ATK ทุกคน และดำเนินงานตามมาตราการป้องกันโควิด-19

ประกาศโดย webmaster | 9 พ.ค. 2022

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ซึ่งกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย
- ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา)
- กิจกรรมสอนการทำพุดดิ้งลูกตาล
- กิจกรรมสอนการทำกุยช่าย, เผือกทอดเทมปุระ
- กิจกรรมสอนงานประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
- กิจกรรมสอนงานประดิษฐ์พวงหรีดดอกไม้จันทน์
เมื่อวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา)

ประกาศโดย webmaster | 6 พ.ค. 2022

อ่านต่อเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด..


 • Cinque Terre
 • Cinque Terre
 • Cinque Terre

         

จดหมายข่าววิทยาลัยฯ ทั้งหมด..(คลิก)


         

สื่อการสอนออนไลน์

         

สื่อการเรียนการสอน ทั้งหมด..(คลิก)