• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประกาศจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2566

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 23 ม.ค. 2023

 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 9 ธ.ค. 2022

 • เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 7 ธ.ค. 2022

 • ประชาพิจารณ์ ประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 29 พ.ย. 2022

 • ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 29 พ.ย. 2022Cinque Terre วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี และโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ ร่วมจัดโครงการบริจาคโลหิต โดยมีคณะ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประกาศโดย webmaster | 3 ก.พ. 2023

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดงานสืบสานวัฒนธรรม ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ "Amazing ไทยแลนด์ 4 ภาค" เพื่อบูรณาการรายวิชา เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง ทางการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรมไทย ในวันที่ 27 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมรัตนมณี ชั้น 3 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานครั้งนี้

ประกาศโดย webmaster | 27 ม.ค. 2023

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ประธานสนามสอบฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสนามสอบ ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V - NET) ด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประกาศโดย webmaster | 21 ม.ค. 2023

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้าแนะแนวนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมรัตนมณี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประกาศโดย webmaster | 18 ม.ค. 2023

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี พร้อมรับเกียรติบัตรคุณครูในด้านต่าง ๆ

ประกาศโดย webmaster | 16 ม.ค. 2023

อ่านต่อเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด..


 • Cinque Terre
 • Cinque Terre
 • Cinque Terre

         

จดหมายข่าววิทยาลัยฯ ทั้งหมด..(คลิก)


         

สื่อการสอนออนไลน์

         

สื่อการเรียนการสอน ทั้งหมด..(คลิก)