• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประกาศจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ (รอบ สอศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 27 มี.ค. 2020

 • ประกาศ เรื่อง เลื่อนการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 23 มี.ค. 2020

 • ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (รอบปกติ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 20 มี.ค. 2020

 • ประกาศ เรื่อง เลื่อนวันรับใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 19 มี.ค. 2020

 • ประกาศ เรื่อง เลื่อนวันเข้ารับการตรวจบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 19 มี.ค. 2020Cinque Terre ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประกาศโดย webmaster | 21 ก.พ. 2020

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre มอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 29 ให้แก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลกลับมา

ประกาศโดย webmaster | 20 ก.พ. 2020

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre มอบเกียรติบัตร เด็กที่มีจิตอาสา

ประกาศโดย webmaster | 19 ก.พ. 2020

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre วันนักประดิษฐ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2/2562 ณ ที่หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ในวันที่ 18 ก.พ. 2563

ประกาศโดย webmaster | 18 ก.พ. 2020

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre รับมอบตัว นักเรียน นักศึกษา และรับเงินรายได้สถานศึกษาเป็นนักเรียน นักศึกษาใหม่ (รอบปกติ ๑) ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประกาศโดย webmaster | 8 ก.พ. 2020

อ่านต่อเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด..


รองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย

กนกพรรณ โสมาศรีสวัสดิ์

details

นายอรุณ หวังอารี

details

นางสาวอนัฐศร สงบจิต

details

Video Short Youtube

 • Facebook

 • Cinque Terre
 • งานกิจกรรม

 • Cinque Terre
 • PBPVC

 • Cinque Terre