• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประกาศจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • ประกาศเรื่อง การจัดการเรียน การสอน ภาคฤดูร้อน

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 20 เม.ย. 2021

 • ประกาศจากวิทยาลัย เรื่องแนวทางการฝึกงาน-การฝึกอาชีพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) ระลอกใหม่

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 20 เม.ย. 2021

 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง ) สาขาวิชาการโรงแรม ( ต่อเนื่อง )

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 19 เม.ย. 2021

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 19 เม.ย. 2021

 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้น ป.ตรี ภาคปีการศึกษา 2564

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 31 มี.ค. 2021Cinque Terre นายรชานนท์ ลพบุตร นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ได้รับรางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และ สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประกาศโดย webmaster | 10 ม.ค. 2021

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre คณะผู้บริหาร ครู บุลากรทางการศึกษา วอศ.เพชรบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร - พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ - กิจกรรมจิตอาสา และ พิธีจุดเทียนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ร.4

ประกาศโดย webmaster | 7 ธ.ค. 2020

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563 ณ. วัดเขาพระ ต.ทับค้าง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

ประกาศโดย webmaster | 25 พ.ย. 2020

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ. ค่ายลูกเสือครูเชียร เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 8-10 พ.ย. 2563

ประกาศโดย webmaster | 25 พ.ย. 2020

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre คณะครู อาจารย์ ผู้บริหารและ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้กับ ผู้อำนวยการ วรากร ชยุติกุล ที่ย้ายจาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว มารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประกาศโดย webmaster | 4 พ.ย. 2020

อ่านต่อเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด..


ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

รองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย

นายกู้เกียรติ ดวงพลพรม

details

Video Short Youtube

 • Facebook

 • Cinque Terre
 • งานกิจกรรม

 • Cinque Terre
 • PBPVC

 • Cinque Terre