• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประกาศจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2566

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 16 มี.ค. 2023

 • ประกาศผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 7 มี.ค. 2023

 • ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2566

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 23 ม.ค. 2023

 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 9 ธ.ค. 2022

 • เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 7 ธ.ค. 2022Cinque Terre วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับครูและนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานและได้รับคุณภาพ 4 ดาว ภายใต้กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นวัตกรรมประเภท 3 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ผลงานเรื่อง แอปพลิเคชันเกมรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์พกพาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการตอบสนองและการเคลื่อนไหว สำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน “ผู้พิทักษ์แห่งวัชรพรี” ครูที่ปรึกษา นายศิระ ประเสริฐศักดิ์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และนักเรียน ประกอบไปด้วย

1. นายดลวัฒน์ แสงภู่ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 คอมพิวเตอร์กราฟิก
2. นายบดินทร์ นวลสว่าง นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3. นายพรชัย นุชเซ๊าะ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 คอมพิวเตอร์กราฟิก

ประกาศโดย webmaster | 24 ก.พ. 2023

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับครูและนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานและได้รับคุณภาพ 3 ดาว ภายใต้กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นวัตกรรมประเภท 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลงานเรื่อง แผ่นประคบสมุนไพรพร้อมใช้ ครูที่ปรึกษาประกอบไปด้วย คุณครูสิรินันนท์ สิทธิชัย และคุณครูอรนุช กอสวัสดิ์พัฒน์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดวิทยาศาสตร์) และนักศึกษาประกอบด้วย

1. นางสาวเนติกา ธาราทิวากร นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/2 การบัญชี
2. นางสาวดารารัตน์ เล็กจินดา นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/2 การบัญชี

ประกาศโดย webmaster | 24 ก.พ. 2023

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับครูและนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานและได้รับคุณภาพ 3 ดาว ภายใต้กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นวัตกรรมประเภท 5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลงานเรื่อง ขนมหม้อแกงถั่วขาวไข่แดงเค็ม ครูที่ปรึกษาประกอบไปด้วย คุณครูภีรภัทร กรงไกรจักร และคุณครูปภารัช ยืนยง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และนักเรียน ประกอบไปด้วย
1. นางสาวอชิดา ยี่สาร นักเรียนระดับชั้น ปวช.2/2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
2. นางสาวกัญญพัชร หลาบมาลา นักเรียนระดับชั้น ปวช.2/1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ประกาศโดย webmaster | 24 ก.พ. 2023

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre นางเพ็ญศรี ติฐิโต รองผู้อำนวยการฯ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในกิจกรรม พร้อมนำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมจัดแสดงผลงานการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า "แฟชั่นโชว์ชุดรีไซเคิล แฟชั่นชุดทำงานผ้าลายขอ" ในการนี้ นายอรุณ หวังอารี รองผู้อำนวยการฯ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการฯ เดินแฟชั่นโชว์ชุดทำงานผ้าลายขอ ดำเนินการโดย ครู นักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ณ หอประชุมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประกาศโดย webmaster | 24 ก.พ. 2023

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นำนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2566 จังหวัดเพชรบุรี เพื่อปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ให้กับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ ดำเนินการโดย จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ นางเพ็ญศรี ติฐิโต รองผู้อำนวยการฯ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการฯ และคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ประรานในพิธีฯ ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมประกายเพซร อาคาร 8 ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประกาศโดย webmaster | 17 ก.พ. 2023

อ่านต่อเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด..


 • Cinque Terre
 • Cinque Terre
 • Cinque Terre

         

จดหมายข่าววิทยาลัยฯ ทั้งหมด..(คลิก)


         

สื่อการสอนออนไลน์

         

สื่อการเรียนการสอน ทั้งหมด..(คลิก)