• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประกาศจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

 • ประชาพิจารณ์ ประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 18 พ.ย. 2022

 • ประชาพิจารณ์ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 18 พ.ย. 2022

 • เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 6 ต.ค. 2022

 • เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 6 ต.ค. 2022

 • ประกาศรายงานผล การซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  ประกาศโดย webmaster | วันที่ 6 ต.ค. 2022Cinque Terre วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินโครงการการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประกาศโดย webmaster | 11 พ.ย. 2022

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีและโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯดำเนินงานการจัด โครงการบริจาคโลหิต ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประกาศโดย webmaster | 3 พ.ย. 2022

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เข้ารับการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ณ อาคารรักในหลวง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

ประกาศโดย webmaster | 1 พ.ย. 2022

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี โดยงานครูที่ปรึกษา การประชุมผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประกาศโดย webmaster | 29 ต.ค. 2022

อ่านต่อเพิ่มเติม...Cinque Terre คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) มณฑลทหารบก ที่ 15 อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ประกาศโดย webmaster | 23 ต.ค. 2022

อ่านต่อเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด..


 • Cinque Terre
 • Cinque Terre
 • Cinque Terre

         

จดหมายข่าววิทยาลัยฯ ทั้งหมด..(คลิก)


         

สื่อการสอนออนไลน์

         

สื่อการเรียนการสอน ทั้งหมด..(คลิก)