สื่อการเรียนการสอน ทั้งแผนกตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การผสมเครื่องดื่มค็อกเทล "พริบพรี (Phrip Phri)"
นางสาวอัจฉรา น้อยเนตร
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การทำคานาเป้ หน้าสลัดไข่
นางสาวชวิศา พงค์สุวรรณ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การจัดโต๊ะอาหาร
นางสาวกนกอร ชมชาติ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
หลักการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับบริการอาหารและเครื่องดื่ม
นางสาวมณีวัน ฤทธิ์อุดมพล
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การจัดดอกไม้แห้งรูปทรงกลม
นางสาวมณีวัน ฤทธิ์อุดมพล
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การผสมเครื่องดื่ม (อิตาเลี่ยนโซดา)
นางสาวชวิศา พงค์สุวรรณ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การพับผ้าเช็ดปาก 3 รูปแบบ
นางสาวนัขนลิน อินทนุพัฒน์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การทำคอกเทล MAI-TAI
นายสักยะ บุศย์จันทร์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การผลิตสบู่ขัดผิวสมุนไพรใยลูกตาล
นางสาวมณีวัน ฤทธิ์อุดมพล
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
สตอรเบอร์รี่มัทฉะลาเต้เย็น
นางสาวนัขนลิน อินทนุพัฒน์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การจัดโต๊ะอาหารเช้า
นายสักยะ บุศย์จันทร์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ดอกกุหลาบตกแต่งหัวจานจากแครอท
นางสาวชวิศา พงค์สุวรรณ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษบริการอาหารและเครื่องดื่ม
นางสาวณัฐรดา ชมภูวรณ์
Views