สื่อการเรียนการสอน ทั้งแผนกตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การเย็บถาดใบตองกลีบกุหลาบ
นายปิยะวุฒิ ปัญญาพี่
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การทำถาดใบตองกลีบเล็บครุฒ
นายปิยะวุฒิ ปัญญาพี่
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การทำกระทงใบตองกลีบคอม้าตกแต่งด้วยกลีบเล็บครุฒ
นายปิยะวุฒิ ปัญญาพี่
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การทำกระทงใบตอง 8 รูปแบบ
นางสาวพัชรียาภรณ์ พ่วงเจริญ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
แกะสลักใบไม้ลายฉลุจากแครอท
นายปิยะวุฒิ ปัญญาพี่
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การแกะสลักผลไม้ (การคว้านเงาะ)
นางสาวพัชรียาภรณ์ พ่วงเจริญ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ของชำร่วย (พัดบุหง่า)
นายปิยะวุฒิ ปัญญาพี่
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
วิธีการจัดแจกันทรงกลม
นางสาวพัชรียาภรณ์ พ่วงเจริญ
Views