สื่อการเรียนการสอน ทั้งแผนกตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
แอนิเมชันการทำรถเคลื่อนที่ ด้วย Adobe Animate
นางสาวอรุณกมล จันทรส
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ทำความรู้จักกับ Adobe Illustrator CC 2021
นายศิระ ประเสริฐศักดิ์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
วาดรูปด้วยเครื่องมือ Adobe Illustrator CC 2021
นายศิระ ประเสริฐศักดิ์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การไดคัทเส้นผมด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
นางสาวจุฬาลักษณ์ แพทย์เพียร
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
สร้างสไลด์ PowerPoint สวย ง่าย ๆ ไม่ต้องออกแบบเอง
นางฤทัยรัตน์ สุวรรณช่าง
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การสร้าง Art Brush ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator
นางสาวอรุณกมล จันทรส
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การสร้างแฟ้มสะสมผลงานดิจิทัลด้วย Google Site
นายศิระ ประเสริฐศักดิ์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การออกแบบรูป Profile ง่าย ๆ ด้วย Canva
นางฤทัยรัตน์ สุวรรณช่าง
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การจัดการกับพื้นที่งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา
นางสาวจุฬาลักษณ์ แพทย์เพียร
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การเขียนแบบทัศนียภาพ 1 จุด
นางสาววริศวรรณ แสงทอง
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop เบื้องต้น
นายศิระ ประเสริฐศักดิ์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การใช้มุมกล้องในการบอกรัก
นางสาวอรุณกมล จันทรส
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การสร้าง Polygon Art ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator
นางสาวจุฬาลักษณ์ แพทย์เพียร
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การสร้างการ์ตูนช่องง่าย ๆ By Canva
นางฤทัยรัตน์ สุวรรณช่าง
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
วิธีการดาวน์โหลดชิ้นงานในโปรแกรม SketchUp
นางสาววริศวรรณ แสงทอง
Views