สื่อการเรียนการสอน ทั้งแผนกตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การทำกะหรี่ปั๊ปไส้ไก่
นางสาวเขมชุดา วงศ์ผาติกร
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การทำอาหารว่าง ชีสคอร์นด็อก
นางสาวพิมพ์ลดา โชติปรีชาธนานันท์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การเย็บกระทง มุมเดียวดุนก้น
นางปภารัช ยืนยง
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การเย็บกระทง 2 มุม
นางสาวพิมพ์ลดา โชติปรีชาธนานันท์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การเย็บกระทง 4 มุม
นางสาววรารัตน์ แดงเพ็ชร
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การทำขนมปังใบเตยมะพร้าวอ่อน
นางสาวเขมชุดา วงศ์ผาติกร
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ขนมปังครีมฮอกไกโด
นางสาวเขมชุดา วงศ์ผาติกร
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การทำขนมปังหิมะครีมสด
นางสาวเขมชุดา วงศ์ผาติกร
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การทำเค้กไข่ญี่ปุ่น
นางสาวเขมชุดา วงศ์ผาติกร
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การทำคุกกี้บราวนี่
นางสาวเขมชุดา วงศ์ผาติกร
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การทำขนมปังลูกเกดอัลมอนต์
นางสาวเกสร สุวรรณบูรณ์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การทำทับทิมกรอบ
นางสาวธรัญญา เมืองงาม
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การทำบัวลอยทรงเครื่อง
นางสาวธรัญญา เมืองงาม
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การทำขนมไข่แมงดาเทียม
นางสาววรารัตน์ แดงเพ็ชร
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การทำเผือกเชื่อมน้ำกะทิ
นางสาววรารัตน์ แดงเพ็ชร
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การพับกรวยกระดาษเพื่อใช้ในการแต่งหน้าเค้ก
นางปภารัช ยืนยง
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ชุดสื่อวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บทที่ 1 หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ
นางสาววิมลมาศ เหลืองพูนทรัพย์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ชุดสื่อวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บทที่ 2 ปัญหามลพิษ
นางสาววิมลมาศ เหลืองพูนทรัพย์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ชุดสื่อวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บทที่ 3 โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการทำงาน
นางสาววิมลมาศ เหลืองพูนทรัพย์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ชุดสื่อวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บทที่ 4 การป้องกันและควบคุมมลพิษภายในที่ทำงาน
นางสาววิมลมาศ เหลืองพูนทรัพย์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ชุดสื่อวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บทที่ 5 การปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์
นางสาววิมลมาศ เหลืองพูนทรัพย์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ชุดสื่อวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บทที่ 6 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น
นางสาววิมลมาศ เหลืองพูนทรัพย์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ชุดสื่อวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บทที่ 7 เครื่องหมายสัญลักษณ์ความปลอดภัย
นางสาววิมลมาศ เหลืองพูนทรัพย์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ชุดสื่อวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บทที่ 8 เครื่องป้องกันอันตราย
นางสาววิมลมาศ เหลืองพูนทรัพย์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ชุดสื่อวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บทที่ 9 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
นางสาววิมลมาศ เหลืองพูนทรัพย์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ชุดสื่อวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บทที่ 10 กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
นางสาววิมลมาศ เหลืองพูนทรัพย์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การประกอบอาหารว่าง (ช่อม่วง)
นางวรินทร ประทุมพงษ์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ศิลปะการจัดตกแต่งจานอาหาร (ข้าวไข่ต้มยางมะตูม)
นางสาวอภิชญรัสมิ์ เนี่ยวสุภาพ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การประกอบอาหาร (ไก่ทอดสมุนไพร)
นางจรรยพร ภู่สำราญ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพอาหาร
นางสาวพิมพ์ลดา โชติปรีชาธนานันท์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
เค้กชิฟฟ่อนหน้าฝอยทอง
นางสาวเขมชุดา วงศ์ผาติกร
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ขนมปังซอสมะพร้าว
นางสาวเขมชุดา วงศ์ผาติกร
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
เค้กชิฟฟ่อนใบเตยหน้าซอสมะพร้าว
นางสาวเขมชุดา วงศ์ผาติกร
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ขนมแยมโรลน้องวัว
นางสาวเกสร สุวรรณบูรณ์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การปาดหน้าเค้กแบบเรียบ
นางปภารัช ยืนยง
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การทำขนมเรไร
นางสาวธรัญญา เมืองงาม
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การทำวุ้นกุหลาบแก้ว
นางจรรยพร ภู่สำราญ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การทำหมูหวาน
นางวรินทร ประทุมพงษ์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การประกอบอาหารเมนู พะแนงหมู
นายภีรภัทร กรงไกรจักร์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การจัดตกแต่งอาหาร
นางสาวอภิชญรัสมิ์ เนี่ยวสุภาพ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
มะกรูดลอยแก้ว
นางสาววรารัตน์ แดงเพ็ชร
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ซาลาเปาไส้หมูสับ
นางสาวเขมชุดา วงศ์ผาติกร
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การแต่งหน้าเค้กแบบง่าย
นางปภารัช ยืนยง
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ไก่ย่างสมุนไพร
นายภีรภัทร กรงไกรจักร์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
น้ำอัญชันมะพร้าวอ่อน
นางสาวพิมพ์ลดา โชติปรีชาธนานันท์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ขนมไทยประเภทไข่และการทำฝอยทอง
นางสาวธรัญญา เมืองงาม
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
น้ำฝาง
นางสาวเกสร สุวรรณบูรณ์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
Chicken Roll Salmon with Pesto Sauce
นางสาววรารัตน์ แดงเพ็ชร
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การทำน้ำจิ้มซีฟู๊ด
นางวรินทร ประทุมพงษ์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การทำหมูฝอย
นางจรรยพร ภู่สำราญ
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การทำแผ่นแป้งปะการัง
นางสาวอภิชญรัสมิ์ เนี่ยวสุภาพ
Views