สื่อการเรียนการสอน ทั้งแผนกตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การสร้างแบบเสื้อผ้าสำหรับเด็ก 9 ขวบ
นางภัทรกร เสียงสนั่น
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การสร้างแบบเบื้องต้นเสื้อตัวหลวม
นางสาวสุกัญญา บุญแท้
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
เทคนิคการทำแพทเทิร์นและตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ
นางสาวทิชา เกิดทรัพย์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
ตะเข็บมือพื้นฐาน 3 ประเภท
นางสาวสุกัญญา บุญแท้
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การตัดเย็บชุดเด็กหญิงวัย 3-4 ปี
นางสาวทิชา เกิดทรัพย์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การสร้างแบบเสื้อสตรีเบื้องต้น
นางสาวทิชา เกิดทรัพย์
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
การทำผ้าบาติก
นางสาวสุกัญญา บุญแท้
Views