สื่อการเรียนการสอน ทั้งแผนกตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
บันทึกภาพ กีฬาสี
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
บันทึกภาพ กีฬาสี
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
บันทึกภาพ กีฬาสี
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
บันทึกภาพ กีฬาสี
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
กีฬาสี "อุรุพงษ์เกมส์" ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2565 เชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ "สีม่วง
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
กีฬาสี "อุรุพงษ์เกมส์" ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2565 เชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ "สีฟ้า"
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
กีฬาสี "อุรุพงษ์เกมส์" ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2565 เชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ "สีเหลือง"
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
Views
ตัวอย่าง
ชื่อสื่อการสอน
ผู้จัดทำ
Action
กีฬาสี "อุรุพงษ์เกมส์" ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2565 เชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ "สีชมพู"
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
Views