วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดบริการศูนย์ FIX IT CENTER อาชีวะช่วยประชาชน ในงานพระนครคีรี ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 17-26 มีนาคม 2566 โดยมีนักเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 26 มี.ค. 2023