วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี และสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินกิจกรรมการแนะแนวของนักศึกษาปริญญาตรี ในงานพระนครคีรี ครั้งที่ 36 บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 26 มี.ค. 2023