วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี กับผู้สำเร็จการศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 7 เม.ย. 2023