คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีรดน้ำดำหัว ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 7 เม.ย. 2023