คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ณ ห้องประชุมประกายเพชร 27 เม.ย. 2023