คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย และวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ในโอกาส เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 28 เม.ย. 2023