งานสวัสดิการฯ จัดโครงการบริจาคโลหิต โดยโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 2 พ.ย. 2023