งานสวัสดิการฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้กับ นักเรียน นักศึกษาหญิง ของวิทยาลัยฯ โดยมี นางเพ็ญศรี ติฐิโต รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นางสาวอชิภา ยี่สาร หัวหน้างานสวัสดิการฯ นางสาวภัทรามน สำเภาประเสริฐ เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการฯ ร่วมดูแลนักเรียน นักศึกษาหญิง ที่ร่วมรับวัคซีนฯ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 10 พ.ย. 2023