ผกท.พ. วรากร ชยุติกุล พร้อมด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ตรวจระเบียบแถวความประพฤติ และสักซ้อมความเข้าใจการเรียนวิชาทหาร พร้อมนำความรู้ทางวิชาชีพสอนรุ่นน้องในสาขาวิชาที่ตนเรียนมา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 15 พ.ย. 2023