นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมผู้ว่าฯ ชวนก้าว ชาวเพชรแข็งแรง EP.2 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) จังหวัดเพชรบุรี 15 พ.ย. 2023