สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2567 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 16 ม.ค. 2024