นายพลกฤต ประกอบผล นักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการห้อง 1 เป็นตัวแทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2567 ระดับจังหวัดเพชรบุรี โดยมีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู ร่วมให้กำลังใจในการประกวดฯ ในการนี้ นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในกิจกรรมฯ ณ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี 24 ม.ค. 2024