ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดกิจกรรมลูกเสือ เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2567 ณ.ช ค่ายลูกเสือครูเชียร เพชรบุรี 28 ม.ค. 2024