การแสดงผลงานการออกแบบแฟชั่น ของนักเรียน นักศึกษา Soft Power Phetchaburi Fashion Show 2024 ผีเสื้อ ดอกไม้และไทยดำ ดำเนินงานโดย แผนกแฟชั่นฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 31 ม.ค. 2024