งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต ดำเนินงานโดย ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีและโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 1 ก.พ. 2024