นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันนักประดิษฐ์ ครั้งที่ 7 ดำเนินการโดย งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีแนวคิดในการประดิษฐ์ และพัฒนานวัตกรรมในสาขาวิชาชีพ ภายในงานมีนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา นำผลงานมาจัดแสดง ระดับ ปวช.3 จำนวน 69 ชิ้นงาน ปวส.2 จำนวน 41 ชิ้นงาน ปริญญาตรี จำนวน 20 ชิ้นงาน พร้อมนำเสนอด้วยตนเอง ต่อคณะกรรมการและผู้ที่สนใจ เป็นการแสดงถึงความสามารถและความมีประสิทธิภาพทางการเรียน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมของวิทยาลัยฯ 2 ก.พ. 2024