งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา และรอบ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 4 ก.พ. 2024