นักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมรับฟังความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร สร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน โดยมี ร.ต.ท. อารีย์ ใจบำรุง รองสารวัตรจราจร สถานี่ตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วย ด.ต เรวัฒน์ ตึกพลาย ผู้บังคับหมู่ งานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี พร้อมคณะ ร่วมให้ความรู้ฯ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมของวิทยาลัยฯ 6 ก.พ. 2024