งานแนะแนวฯ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยมี บริษัท จ็อบท็อปกัน จำกัด / วิทยากรคุณบอลลี่ เน็ตไอดอล TIKTOK / มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ / มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมมอบความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการนี้นางเพ็ญศรี ติฐิโต รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีฯ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ 15 ก.พ. 2024