งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดโครงการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษาใหม่ รอบ 2 ปีการศึกษา 2567 3 มี.ค. 2024