วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นำโดย นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา จัดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มประกอบด้วย ขลุ่ยกุ้ง ข้าวเหนียวมูน ทองเอก ทองชมพูนุช ช่อม่วง ปั้นสิบ จีบไทย ขนมตาล บุหลันดั้นเมฆ ลูกชุบ ล่าเตียง และม็อกเทลผลไม้ ในงานแถลงข่าวพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 37 “พระนครคีรี สดุดีจอมราชัน มหัศจรรย์แดนมรดกโลก” ซึ่งจะจัดงานระหว่างวันที่ 14-23 มีนาคม 2567 ในการนี้ นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในงานแถลงข่าวฯ ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 ณ ลานลีลาวดี พระนครคีรี 7 มี.ค. 2024