งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษารูปแบบออนไลน์ (Online) หลักสูตร เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สนามสอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วันที่ 9 มีนาคม 2567 9 มี.ค. 2024