ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครู จากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชม ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ 19 มี.ค. 2023