วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 37 “พระนครคีรี สดุดีจอมราชัน มหัศจรรย์แดนมรดกโลก” ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 14 - 23 มีนาคม 2567 23 มี.ค. 2023