วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดกิจกรรมการซ้อมรับ ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 4 เม.ย. 2024