วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 5 เม.ย. 2024