วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีกับ "คุณครูอรุณกมล จันทรส" ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านครูผู้นำสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ จากโครงการ The Educator Thailand 2023 ”ค้นหา Influencer ด้านการศึกษา“

ซึ่งคุณครูอรุณกมล จันทรสได้ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์บนแพลตฟอร์ม LearnDi พร้อมกิจกรรมกระบวนการพัฒนาผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ Professional Learning Community (PLC) ทั้งภาคทฤษฎีและการเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านกิจกรรมออนไลน์ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน โดยผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีการศึกษา ระดับประเทศ มาร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงานจนได้รับรางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2566 2 พ.ค. 2024