งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการจัดโครงการการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 8 พ.ค. 2024