วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปวช.1 ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี และแผนกวิชาต่าง ๆ 10 พ.ค. 2024