วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารระดับสูง ศธ. ที่ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ในการประชุม ครม.สัญจร ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ในโอกาสนี้ นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยนายจักรพันธ์ ภู่สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ได้นำเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนของ สิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality)ดำเนินการโดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นำเสอนโดย นายศิระ ประเสริฐศักดิ์ ครูแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก และตัวแทนนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ดิจิทัลกราฟิก ทั้งนี้ มีนักศึกษา และครู สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ได้ประกอบอาหาร และนักศึกษาสาขาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการชุดอาหารกลางวันสำหรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการระดับสูง ประกอบด้วยเมนูอาหารอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ต้มจิ๋ว ยำใหญ่ แกงหัวตาล ผัดฉ่าทะเล และอาหารหวาน ได้แก่ ขนมหม้อแกง ขนมตาล และลูกตาลลอยแก้ว และเมนู Box Set ได้แก่ ชุดข้าวหมูทอด ไข่ต้ม น้ำจิ้มแจ่ว และชุดข้าวไก่เทอริยากิและไข่ต้มสำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุมทุกคน จำนวน 500 กล่อง 13 พ.ค. 2024