วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดโครงการการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี และตามห้องเรียนเพื่อพบครูที่ปรึกษา 26 มิ.ย. 2024