วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินโครงการการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 28 มิ.ย. 2024