วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมกับ เหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี และ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ จัดทำโครงการบริจาคโลหิต ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 5 มิ.ย. 2024