วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดพิธีไหว้ครูช่าง กิจกรรมไหว้ครู และกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หน้าอาคารอุรุพงษ์, หอประชุมใหญ่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี และห้องประชุมประกายเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 13 มิ.ย. 2024