Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี และโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ ร่วมจัดโครงการบริจาคโลหิต โดยมีคณะ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดงานสืบสานวัฒนธรรม ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ "Amazing ไทยแลนด์ 4 ภาค" เพื่อบูรณาการรายวิชา เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง ทางการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรมไทย ในวันที่ 27 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมรัตนมณี ชั้น 3 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานครั้งนี้

Cinque Terre
Read More

นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ประธานสนามสอบฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสนามสอบ ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V - NET) ด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้าแนะแนวนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมรัตนมณี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี พร้อมรับเกียรติบัตรคุณครูในด้านต่าง ๆ

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วม งานวันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานใหญ่ “สร้างฝันเด็กเพชร สู่เส้นทางอาชีพ การมีงานทำ” โดยมีการบูทแสดงผลงาน พร้อมแนะแนวศึกษาต่อ ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรและสาธิตการทำขนม ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการมอบของรางวัลให้ผู้โชคดี จากการจับรางวัลของสหการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

งานสหการ ดำเนินการจัดกิจกรรมการจับรางวัลทางร้านค้าสหการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ได้รับความสนับสนุนจากนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี และนางสาวแคทรีริน เอี่ยมศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รวมถึงคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ คณะครูบุคลกรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินกิจกรรมการจัดจำหน่าย เค้ก-คุกกี้ ปีใหม่ 2566 โดยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งนักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดจำหน่ายระหว่างวันที่ 24 - 31 ธันวาคม 2565 ณ พื้นที่ด้านหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี่

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมงานกีฬาสี อุรุพงษ์เกมส์ ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ พื้นที่สนาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเเพชรบุรี ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่ พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม Merry Christmas 2022 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 ร่วมกันดำเนินโครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมจัดทำชุดอาหารว่าง สำหรับนักวิ่งมาราธอน ในงาน เพชรบุรีมาราธอน จำนวน 3,000 ชุด จัดโดยสมาคมชาวเพชรบุรีและจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2565 ณ.ชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีตักบาตร พระสงฆ์ พร้อมวางพานพุ่มเนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพและวันดินโลก ณ ลานพิธีศาลากลาง จ.เพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

คณะผูบริหาร ครู นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ

Cinque Terre
Read More

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี มอบประกาศนียบัตรพร้อมโล่รางวัลให้กับนักเรียน-นักศึกษาที่ได้เดินทางไปแข่งขันทักษะวิชาชีพและพื้นฐานระดับภาค จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุม โดยมีผลการแข่งขันได้ไปต่อในระดับชาติจำนวน 13 รายการ

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการจัดงานประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินโครงการการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีและโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯดำเนินงานการจัด โครงการบริจาคโลหิต ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เข้ารับการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ณ อาคารรักในหลวง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี โดยงานครูที่ปรึกษา การประชุมผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) มณฑลทหารบก ที่ 15 อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี นำโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินจัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ หอประชุมรัตนมณี ชั้น 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ได้เข้าร่วมพิธี ช่วงเช้า พิธีสวดพระพุทธมนต์ และตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และช่วงเย็น เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ศาลากลาง เพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการโดย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร ครู แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี และ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 ร่วมต้อนรับ คณะที่ปรึกษาบริหาร บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมอุรุพงษ์ ชั้น 2

Cinque Terre
Read More

กิจกรรมการส่งคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เป็นวันสุดท้าย โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมส่งคุณครูเกษียณอายุราชการ ซึ่งมีครูผู้เกษียณอายุราชการ ประกอบไปด้วย ครูสุนีย์ มุมบ้านเซ่า, ครูรัชนีกร โหรชัยยะ และครูนันทพร ฉายแสงเดือน โดยมีการมอบดอกไม้ และขับร้องเพลงมาร์ชวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ณ ตึกอุรุพงษ์ และสนามหญ้า

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมงานวันรัฐพิธีระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ณ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี (เขาวัง)

Cinque Terre
Read More

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวเปิดงาน การฝึกอบรมยานยนต์สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเสมือนจริงเพื่อสร้างเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเยาวชนในวัยทำงานที่อยู่นอกระบบการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและอาชีพ ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง โดยกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องประชุมประกายเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินจัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการผู้ขับขี่ รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า หลักสูตรการจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2565

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565

Cinque Terre
Read More

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ได้จัด กิจกรรม Day Camp ลูกเสือวิสามัญ พร้อมจัดกิจกรรมฐานต่างๆ และพิธีประดับแถบ 2 สี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565

Cinque Terre
Read More

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการผู้ขับขี่ รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า หลักสูตรการจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด และนางเพ็ญศรี ติฐิโต รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ให้การต้อนรับและ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการจัดสนามสอบ ในการสอบออนไลน์ R-training ในโครงการการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษารูปแบบออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการ BC1 อาคารแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร ครู และ นักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม เนื่องในวันงานครบรอบ 88 ปี วันคล้ายสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร - ครู นักเรียน นักศึกษา สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ ถวายพวงมาลา พระเจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภช เนื่องในวันงานครบรอบ 88 ปี วันคล้ายสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร - ครู และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักสิทธิ์ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เนื่องในวันงานครบรอบ 88 ปี วันคล้ายสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดดำเนินการพิธีมอบโล่ ศิษย์เก่าดีเด่น และมอบทุนการศึกษา งานวันคล้ายสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชบุรี ครบรอบ 88 ปี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565

Cinque Terre
Read More

นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี และคณะครู นักเรียน เข้ารับรางวัลเข้าร่วมปฏิบัติงานและให้การสนับสนุนการจัดงานเทศกาลหุ่นเงาโลก เพชรบุรี จากนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 4

Cinque Terre
Read More

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา ฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าแข่งขันทักษะพื้นฐานในงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 การแข่งขันทักษะ การประกวดร้องเพลง ประกอบด้วย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ชาย-หญิง, การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย-หญิง และการประกวดร้องเพลงสากล ชาย-หญิง

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 การแข่งขันทักษะ การประกวดวงดนตรีโฟคซอง และวงดนตรีสากล

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 การประกวดมารยาทไทย

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย และการประกวดรักการอ่านภาษาไทย

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว (ขิมสาย)

Cinque Terre
Read More

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินจัดพิธีเปิด การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการจัดสนามสอบ ในการสอบออนไลน์ R-training ในโครงการการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษารูปแบบออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการ BC1 และ BC2 อาคารแก้วเจ้าจอม และเจ้าหน้าที่จาก สสอ. มาตรวจติดตามโครงการพัฒนาครู R-training รอบ 3

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินโครงการจัดการประเมินผลดำเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา งบประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบปีการศึกษา 2564) ระดับภาค ภาคกลาง กลุ่มที่ 4 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา ณ ลานศาลากลาง เพชรบุรี วันที่12 สิงหาคม 2565

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ลานศาลากลาง เพชรบุรี วันที่12 สิงหาคม 2565

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลวัดต้นสน ดำเนินโครงการ 2 มือแม่ สร้างโลก โดยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ซึ่งได้จัดฐานการเรียนรู้ ฐานที่ 6 เค้กกล้วยหอมและน้ำดื่มสมุนไพร ณ โรงเรียนอนุบาลวัดต้นสน

Cinque Terre
Read More

งานแนะแนวและจัดหางานอาชีพ ดำเนินโครงการการประชุมชี้แจงและทำสัญญา กยศ. ณ อาคารรัตนมณี ชั้น 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการจัดสนามสอบ ในการสอบออนไลน์ R-training ในโครงการการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษารูปแบบออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการ BC1 และ BC2 อาคารแก้วเจ้าจอม

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวาวพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10

Cinque Terre
Read More

งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)

Cinque Terre
Read More

ชมรมวิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินโครงการอบรม Lets start Smart me

Cinque Terre
Read More

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินโครงการการประเมินการเขียนแผนธุรกิจ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน เพื่อคัดเลือกแผนธุรกิจที่ดีที่สุดเข้ารับการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมประกายเพชร

Cinque Terre
Read More

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดกิจกรรมการเปิดลูกเสือกองร้อย ตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแบบลูกเสือ ในรายวิชา กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 ระดับชั้น ปช.1 ทุกสาขาวิชา

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม หัวหน้าแผนกวิขาการจัดการฯ หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และหัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยวฯ ร่วมต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมอุรุพงษ์ ชั้น 2 อาคารอุรุพงษ์ โดยมีครูผู้ช่วย จำนวน 4 ท่าน ประกอบไปด้วย
1.นายภีรภัทร กรงไกรจักร์ ครูผู้ช่วย แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
2.นางสาวนัขนลิน อินทนุพัฒน์ ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการโรงแรม
3.นางสาวกัณฐิกา จูมณีย์ ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการท่องเที่ยว
4.นางสาวจุฬาลักษณา ประพันธ์ ครูผู้ช่วย แผนกวิขาการจัดการ

Cinque Terre
Read More

งานอาชีวศึกษาบัณฑิต ดำเนินจัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อยระดับสถานศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2562 - 2564 ณ ห้องประชุมรัตนมณี ชั้น 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์และนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดรัตนตรัย จ.เพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการการตรวจสุขภาพนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Cinque Terre
Read More

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ ดำเนินโครงการการสัมมนานักเรียน-นักศึกษาฝึกงานและอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินกิจกรรม โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมประกายเพชร

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมต้อนรับนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ในกิจกรรม สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 สัญจร โครงการประชุมสัมมาทิฐิสัญจร

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นำโดยคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา ร่วมกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565

Cinque Terre
Read More

นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ออกหน่วยบริการเพื่อชุมชน (Fix it Center) เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ หัวใจของเทศบาล คือ งานบริการประชาชน ประจำปี 2565 ณ ลานเอนกประสงค์วัดลาดศรัทธาราม

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นําโดย นายวรากร ชยุติกุล ผู้อํานวยการฯ ให้การต้อนรับ นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด และกิจกรรมงานวันแห่งครอบครัว ประจําปี 2565 โดยมีแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมสาธิตงานแกะสลักผักและผลไม้ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ออกบูธจําหน่ายเครื่องดื่มในงาน ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดโดยสํานักงานพัฒนาความมั่นคงจังหวัดเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เข้ารับการประเมินโครงการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดอาชีวศึกษาเพชรบุรี ณ ห้องประชุมประกายเพชร

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุมอุรุพงษ์

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ในวันพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมใหญ่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นำเสนอบรรยากาศการซ้อมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี พร้อมทั้งการตัดสินพานไหว้ครูประเภทสวยงาม และประเภทสร้างสรรค์

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู และ นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี และทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

สภ.เมืองเพชรบุรี ได้มาให้ความรู้กับ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เรื่อง ขับขี่ปลอดภัย และ อันตรายจากยาเสพติด

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นำโดย ผอ.วรากร ชยุติกุล รองฯแคทรีริน เอี่ยมศิริ คณะครู นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดแสดงสาธิตอาหารไทยและแสดงงานศิลปหัตถกรรมในงานเลี้ยงรับรองการจัดประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกฯ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร

Cinque Terre
Read More

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี และโรงพระบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี ดำเนินโครงการบริจาคโลหิต ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

งานอาชีวบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการปัจฉิมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาระดับปริญาตรี ปี 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) ในรูปแบบออนไลน์

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมกันสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน(Test of English Communication in the Workplace : TEC-W) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ของ สทศ. ดำเนินการจัดสอบโดยฝ่ายวิชาการ งานวัดผล งานอาชีวบัณฑิตศึกษา และแผนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ในการจัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 3 สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

Cinque Terre
Read More

งานความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยมีสถานศึกษา หน่วยงาน และสถานประกอบการร่วมลงนามความร่วมมือทั้งหมด 11 แห่ง เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ณ ห้องประชุมอุรุพงษ์ 2

Cinque Terre
Read More

งานอาชีวศึกษาทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินงานการจัดงานปฐมนิเทศ นักเรียน-นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินงานการจัดงานปฐมนิเทศ นักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ปวส.1 โดยผู้เข้าร่วมงานได้ทำการตรวจ ATK ทุกคน และดำเนินงานตามมาตราการป้องกันโควิด-19

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินงานการจัดงานปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ปวช.1 โดยผู้เข้าร่วมงานได้ทำการตรวจ ATK ทุกคน และดำเนินงานตามมาตราการป้องกันโควิด-19

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ซึ่งกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย
- ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา)
- กิจกรรมสอนการทำพุดดิ้งลูกตาล
- กิจกรรมสอนการทำกุยช่าย, เผือกทอดเทมปุระ
- กิจกรรมสอนงานประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
- กิจกรรมสอนงานประดิษฐ์พวงหรีดดอกไม้จันทน์
เมื่อวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา)

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการจัดพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยมี นายวรกร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีเป็นประธานในการเปิดงาน ณ โรงเรียนอนุบาลวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา)

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีดำเนินงานการรับชุดเครื่องแต่งกาย นักเรียน นักศึกษาใหม่ โดยดำเนินงานจัดการ ตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19)

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2565 โดยผู้เข้าร่วมพิธี ได้ทำการตรวจ ATK ภายใน 48 ช.ม. ทุกคน และดำเนินงานตามมาตราการป้องกันโควิด-19