Cinque Terre
Read More

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

มอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่ 29 ให้แก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลกลับมา

Cinque Terre
Read More

มอบเกียรติบัตร เด็กที่มีจิตอาสา

Cinque Terre
Read More

วันนักประดิษฐ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2/2562 ณ ที่หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ในวันที่ 18 ก.พ. 2563

Cinque Terre
Read More

รับมอบตัว นักเรียน นักศึกษา และรับเงินรายได้สถานศึกษาเป็นนักเรียน นักศึกษาใหม่ (รอบปกติ ๑) ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

งานแสดงโขนพระราชทานศาลาเฉลิมกรุง รามเกียรติ์ "หนุมานชาญกำแหง" ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มค. ๒๕๖๓ ณ ลาน อุทยาน ร.๔ จังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ร่วมบริการจำหน่าย อาหารไทย คาว-หวาน โดยแผนกอาหารและโภชนาการ

Cinque Terre
Read More

การสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2532 ของระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 25 - 26 มกราคม 2563 สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

อุรุพงษ์เกมส์ ครั้งที่ 19/2563

Cinque Terre
Read More

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินติดตามงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียน ตชด. ในพื้นที่จังหวัดประจวบศีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งกองกับกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ ได้จัดถวายพระกระยาหารกลางวัน ณ โรงเรียนตชด. นเรศวร บ้านห้วยโศก ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ / โรงเรียนตชด. บ้านซื่อ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ / โรงเรียนตชด. ท่าวังหิน ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ได้ขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดสถานที่ และจัดถวายพระกระยาหารกลางวัน ตามวัน เวลา และสถานที่นั้น

Cinque Terre
Read More

รับมอบตัว รับลงทะเบียน และรับเงินรายได้สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบโควตา วันที่ 18 มกราคม 2563

Cinque Terre
Read More

พิธีบวงสรวงเหรียญกีฬา อุรุพงษ์เกม ครั้งที่ 19

Cinque Terre
Read More

โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

การประเมินนักศึกษาพระราชทาน

Cinque Terre
Read More

Cinque Terre
Read More

งานสร้างฝันเด็กเพชรบุรีสู่เส้นทางอาชีพ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 23-24 ธันวาคม 2562

Cinque Terre
Read More

บรรยากาศงาน มนต์รักลูกทุ่ง ของสาขาวิชาการท่องเที่ยว

Cinque Terre
Read More

การสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

การประกวดสึดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

Cinque Terre
Read More

ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

โครงการลูกเสือ "จิตอาสา" วันที่ 13 ธันวาคม 2562

Cinque Terre
Read More

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับ ภาคกลาง ครั้งที่ ๒๗

Cinque Terre
Read More

จิตอาสาอาชีวะ วอศ.พบ. ร่วมจัดทำอาหารรับรองในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ในวันที่ 8 ธันวาคม 2562

Cinque Terre
Read More

ยินดีต้อนรับ คณะครูจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอุรุพงษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

Cinque Terre
Read More

การอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 1/2563 วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

พิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และประชาชนร่วมจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

Cinque Terre
Read More

โครงการจิตอาสา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

พิธีเปิด งานประชุมวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับ ภาคกลาง ครั้งที่ ๒๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาได้รับหน้าที่ ทำกับข้าวให้กับนักวิ่ง ในงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 เพชรบุรี หาดทรายเม็ดแรก โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562

Cinque Terre
Read More

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Cinque Terre
Read More

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2562

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมประกายเพชร

Cinque Terre
Read More

อบรม e-book

Cinque Terre
Read More

เยาวชนสร้างชาติ NBI-YOUTH CLUB

Cinque Terre
Read More

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั่น ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ ๒๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤศจิการยน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีร่วมทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)

Cinque Terre
Read More

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2562

Cinque Terre
Read More

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระนครคีรี (เขาวัง) วันที่ 1 ตุลาคม 2562

Cinque Terre
Read More

โครงการอบรมโปรแกรมระบบงานพัสดุ mypsd V.8 และโปรแกรมระบบบริการงบประมาณและระบบคำขอใช้พัสดุ mypsd 1 ตุลาคม 2562

Cinque Terre
Read More

ปฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 29 ก.ย.2562

Cinque Terre
Read More

วันคล้ายวันสถาปนา 85 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 20 กันยายน 2562

Cinque Terre
Read More

งานเกษียณอายุราชการ 62 บุคลากร 20 กันยายน 2562 ณ หอวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

กาชาดเขามาเยี่ยมเด็กทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า และมามอบทุนการศึกษา

Cinque Terre
Read More

Exchange Students Project Phetchaburi Vocational College

Cinque Terre
Read More

โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา

Cinque Terre
Read More

การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 19 สิงหาคม 2562

Cinque Terre
Read More

อบรมการใช้งานระบบ ศธ.๐๒ ออนไลน์ เพื่อบันทึกผลการเรียน วันที่ 14 ส.ค. 62 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ และพิธีลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

นำนักศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนทัศนศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา วอศ.เพชรบุรี ร่วม ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

ทำสัญญา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 สิงหาคม 2562

Cinque Terre
Read More

Fix it Center วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาดอนคานจังหวัดเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ยินดีต้อนรับ คณะคุณครูและนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ระหว่าง วันที่ 29 ก.ค.-27 ส.ค.62

Cinque Terre
Read More

ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป มอบเหรียญรางวัลและเกียรติ บัตรการแข่งขันกีฬา ระดับภาค ภาคกลาง ปฐมนครเกมส์ เพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬา

Cinque Terre
Read More

Fix it Center วันที่ 27 - 29 กรกฏาคม 2562 ณ ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

พิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐

Cinque Terre
Read More

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ๑๐ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ณ ลานรัฐพิธีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ๑๐

Cinque Terre
Read More

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 26 กราฎาคม 2562 โดย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ คนงานและนักเรียนนักศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

Fix it Center วันที่ 20 - 21 กรกฏาคม 2562 ณ ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

โครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ยามเช้า โดย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคลังประจำจังหวัดเพชรบุรี 23 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

โครงการอบรมความรู้จราจรและทำใบอนุณาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2562 20 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

การสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกงาน และฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 18 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

พิธีซ้อมรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 13 กรกฎาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

Cinque Terre
Read More

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ คนงาน และนักเรียนนักศึกษา ถวายเทียน กิจกรรมทำบุญหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียน ณ วัดรัตนตรัย เพชรบุรี ปี 2562 10 ก.ค. 62

Cinque Terre
Read More

กิจกรรมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ปี 2562 หล่อเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พิธีหล่อเทียนจัดเป็นพระราชกุศลและเป็นงานบุญทั่วไปของชาวบ้าน อีกด้วย โดยกำหนดจัดงานราชพิธีหล่อเทียนขึ้นในเดือน ๘ ของทุกปี ก่อนเข้าพรรษา โดย..คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ คนงานและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

โครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายเพชร โดย ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

มุ่งมั่นแก้ไข ขจัดยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ปีกากศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

โครงการฝึกอบรมพัฒนาครูอาชีวศึกษา หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ 14-16 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒๙ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราข ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และกิจกรรม ปลูกต้นไม้ 1,000,000 ต้น วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

พันตำรวจโทเอกชัย ศรีเมือง รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี บรรยายให้ความรู้ เรื่องการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา แก่คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่นักเรียน นักศึกษา ที่หอ ประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษา วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562

Cinque Terre
Read More

ทำบุญอาคารแก้วเจ้าจอม อาคารรัตนมณี และเรือนพยาบาล วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

ยินดีต้อนรับ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมตึกอุรุพงษ์

Cinque Terre
Read More

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

โครงการสอนปรับพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ประจำภาคเรียน ปี 2562 (วันแรก)

Cinque Terre
Read More

พิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน ตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมราชย์ฉัตรวัฒนา จังหวัดเพชรบุรี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ #ภาพโดยนายชยุต

Cinque Terre
Read More

ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ วันที่ 29 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

การสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 สาขาวิชาการโรงแรม วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

โครงการพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

Cinque Terre
Read More

ประเพณีในวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพร ปี 2562

Cinque Terre
Read More

รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบ 3 ณ ห้องประชุมประกายเพชร ในวันที่ 9 เมษายน 2562

Cinque Terre
Read More

อบรม Young ios, Developer Camp

Cinque Terre
Read More

พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ จ.เพชรบุรี สำหรับทำน้ำสรงมุรธาภิเษกและน้ำอภิเษก เมื่อเวลา 10.30 น วันนี้ 6 เมษายน 2562 ชมรมถ่ายภาพเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

Cinque Terre
Read More

ศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it Center

Cinque Terre
Read More

พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

Cinque Terre
Read More