ประกาศจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
 • ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2566

  โดย webmaster | 23 ม.ค. 2023

 • ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

  โดย webmaster | 9 ธ.ค. 2022

 • เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

  โดย webmaster | 7 ธ.ค. 2022

 • ประชาพิจารณ์ ประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2

  โดย webmaster | 29 พ.ย. 2022

 • ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

  โดย webmaster | 29 พ.ย. 2022

 • ประชาพิจารณ์ ประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

  โดย webmaster | 18 พ.ย. 2022

 • ประชาพิจารณ์ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก

  โดย webmaster | 18 พ.ย. 2022

 • เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  โดย webmaster | 6 ต.ค. 2022

 • เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  โดย webmaster | 6 ต.ค. 2022

 • ประกาศรายงานผล การซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  โดย webmaster | 6 ต.ค. 2022

 • ประกาศการซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2565

  โดย webmaster | 20 ก.ย. 2022

 • การจำหน่ายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ

  โดย webmaster | 5 ก.ย. 2022

 • ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาการโรงแรม

  โดย webmaster | 3 พ.ค. 2022

 • รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565

  โดย webmaster | 2 พ.ค. 2022

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับชั้น ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบเพิ่มเติม

  โดย webmaster | 29 เม.ย. 2022

 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา ต่อระดับปริญญาตรี รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2565 (สมัครผ่านทางระบบออนไลน์)

  โดย webmaster | 20 เม.ย. 2022

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2565

  โดย webmaster | 19 เม.ย. 2022

 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

  โดย webmaster | 17 เม.ย. 2022

 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาการโรงแรม

  โดย webmaster | 11 เม.ย. 2022

 • การเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564

  โดย webmaster | 23 มี.ค. 2022

 • ประกาศ เรื่องการปรับรูปแบบการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  โดย webmaster | 21 ม.ค. 2022

 • ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน รอบโควต้า ( รอบที่ 2 )

  โดย webmaster | 4 ม.ค. 2022

 • ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน รอบที่ 1 รอบปกติ

  โดย webmaster | 4 ม.ค. 2022

 • การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ระหว่างวันที่ 1 - 14 มกราคม 2565

  โดย webmaster | 30 ธ.ค. 2021

 • กำหนดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน และเกณฑ์การแข่งขันทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมชั่น "R - Superhero ยอดมนุษย์คนพันธ์ R" (ปวส.) ประเภทวิชาศิลปกรรม ปีการศึกษา 2564

  โดย webmaster | 22 ธ.ค. 2021

 • กำหนดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน และเกณฑ์การแข่งขันทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยสู่มาตรฐานสากล (ปวส.) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

  โดย webmaster | 22 ธ.ค. 2021

 • กำหนดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน และเกณฑ์การแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

  โดย webmaster | 22 ธ.ค. 2021

 • การเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  โดย webmaster | 29 ต.ค. 2021

 • ประกาศการขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการสอนแบบปกติ (เรียน Online ตลอดภาคเรียนที่ 1/2564)

  โดย webmaster | 30 ก.ค. 2021

 • ประกาศครูอัตราจ้างโรงแรม

  โดย webmaster | 29 มิ.ย. 2021

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

  โดย webmaster | 17 มิ.ย. 2021

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานราชการครู

  โดย webmaster | 15 มิ.ย. 2021

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ

  โดย webmaster | 10 มิ.ย. 2021

 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ป.ตรี การตลาด

  โดย webmaster | 8 มิ.ย. 2021

 • ประกาศ เลื่อนกำหนดการสอบ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาการโรงแรม

  โดย webmaster | 25 พ.ค. 2021

 • ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำวิชาวิทยาศาสตร์

  โดย webmaster | 21 พ.ค. 2021

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

  โดย webmaster | 19 พ.ค. 2021

 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำสาขาวิชาการโรงแรม

  โดย webmaster | 19 พ.ค. 2021

 • ประกาศเรื่อง การจัดการเรียน การสอน ภาคฤดูร้อน

  โดย webmaster | 20 เม.ย. 2021

 • ประกาศจากวิทยาลัย เรื่องแนวทางการฝึกงาน-การฝึกอาชีพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19 ) ระลอกใหม่

  โดย webmaster | 20 เม.ย. 2021

 • ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง ) สาขาวิชาการโรงแรม ( ต่อเนื่อง )

  โดย webmaster | 19 เม.ย. 2021

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

  โดย webmaster | 19 เม.ย. 2021

 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้น ป.ตรี ภาคปีการศึกษา 2564

  โดย webmaster | 31 มี.ค. 2021

 • ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2564 โดยจะจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ เช็คเวลาเรียนออนไลน์ มอบหมายงานตามความเหมาะสม

  โดย webmaster | 2 ม.ค. 2021

 • แนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรน่า (COVID-19)

  โดย webmaster | 28 ธ.ค. 2020

 • ใบสมัครเรียน นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ปวช. ปวส. ( รอบปกติ )

  โดย webmaster | 14 ธ.ค. 2020

 • ประกาศเรื่อง รับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา

  โดย webmaster | 18 พ.ย. 2020

 • ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนพิเศษ

  โดย webmaster | 18 พ.ย. 2020

 • ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  โดย webmaster | 10 ก.ค. 2020

 • ประกาศ ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร และงานกิจกรรม

  โดย webmaster | 23 มิ.ย. 2020

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการครู คหกรรมศาสตร์

  โดย webmaster | 19 มิ.ย. 2020

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กิจกรรมและเจ้าหน้าที่บุคลากร

  โดย webmaster | 19 มิ.ย. 2020

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูภาษาจีน)

  โดย webmaster | 19 มิ.ย. 2020

 • ประกาศจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่)

  โดย webmaster | 12 มิ.ย. 2020

 • ประกาศจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน)

  โดย webmaster | 12 มิ.ย. 2020

 • การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

  โดย webmaster | 11 มิ.ย. 2020

 • ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  โดย webmaster | 6 มิ.ย. 2020

 • การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  โดย webmaster | 1 มิ.ย. 2020

 • ประกาศ เรื่อง เลื่อนการเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

  โดย webmaster | 5 พ.ค. 2020

 • ประกาศผลการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาใหม่ (รอบสอศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ปวส.).pdf

  โดย webmaster | 24 เม.ย. 2020

 • ประกาศผลการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาใหม่ (รอบสอศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ปวช.)

  โดย webmaster | 24 เม.ย. 2020

 • กำหนดการรับเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ของนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา และรอบปกติ 1

  โดย webmaster | 20 เม.ย. 2020

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

  โดย webmaster | 3 เม.ย. 2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือเเขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๔๘,๐๐๐บีทียู (รวมค่าติดตั้ง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  โดย webmaster | 2 เม.ย. 2020

 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ (รอบ สอศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

  โดย webmaster | 27 มี.ค. 2020

 • ประกาศ เรื่อง เลื่อนการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  โดย webmaster | 23 มี.ค. 2020

 • ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (รอบปกติ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

  โดย webmaster | 20 มี.ค. 2020

 • ประกาศ เรื่อง เลื่อนวันรับใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

  โดย webmaster | 19 มี.ค. 2020

 • ประกาศ เรื่อง เลื่อนวันเข้ารับการตรวจบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์

  โดย webmaster | 19 มี.ค. 2020

 • ประกาศแนวปฏิบัติราชการในช่วงปิดเรียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การป้องกันวิกฤติการณ์จาการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

  โดย webmaster | 18 มี.ค. 2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโตีะเรียนพร้อมเก้าอี้ 600 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาE-Bidding

  โดย webmaster | 18 มี.ค. 2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in one ด้วยวิธีการประกวดราคาE-Bidding

  โดย webmaster | 16 มี.ค. 2020

 • ยกเลิกการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่เชื้อระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิด-19 (COVID-19)

  โดย webmaster | 13 มี.ค. 2020

 • ประกาศยกเลิกการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ให้นักเรียน นักศึกษามารับใบประกาศนียบัตรและเงินคืน ในวันที่ 31 มีนาคม 2563

  โดย webmaster | 13 มี.ค. 2020

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบปกติ 2

  โดย webmaster | วันที่ 11 มี.ค. 2020

 • ให้นักเรียน นักศึกษา ดูประกาศ ฯ รายวิชาที่ภาคเรียนฤดูร้อน และวันเวลา และให้นักเรียน นักศึกษามาลงทะเบียนพร้อมจ่ายค่าลงทะเบียนในวันพุธที่ 11 มี.ค. 63

  โดย webmaster | วันที่ 9 มี.ค. 2020

 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือเเขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด๔๘,๐๐๐บีทียู (รวมค่าติดตั้ง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  โดย webmaster | 9 มี.ค. 2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in one ด้วยวิธีการประกวดราคาE-Bidding

  โดย webmaster | 6 มี.ค. 2020

 • ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ตั้งแต่วันที 1 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563

  โดย webmaster | 1 มี.ค. 2020

 • ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ-รอบปกติ 1 ปี 2563

  โดย webmaster | 27 ม.ค. 2020

 • ประกาศรายชื่อผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

  โดย webmaster | 24 ม.ค. 2020

 • การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

  โดย webmaster | 24 ม.ค. 2020

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ ( รอบ ปกติ 1) ระดับชั้น ปวช.และปวส. ในวันที่ 19 ม.ค.2563

  โดย webmaster | 17 ม.ค. 2020

 • การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบบรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  โดย webmaster | 7 ม.ค. 2020

 • ประกาศผลการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

  โดย webmaster | 6 ม.ค. 2020

 • ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓

  โดย webmaster | 2 ม.ค. 2020

 • ประกาศผลการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

  โดย webmaster | 6 ม.ค. 2020

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

  โดย webmaster | 29 ต.ค. 2019

 • เอกสาร รับสมัครนักเรียน-นักศึกษา รอบโควต้า

  โดย webmaster | 29 ต.ค. 2019

 • รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่-วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

  โดย webmaster | 6 ก.ย. 2019

 • ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

  โดย webmaster | 6 ก.ย. 2019

 • สรุปประเมินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโลก

  โดย webmaster | 10 ก.ค. 2019

 • รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี 2562

  โดย webmaster | 2 พ.ค. 2019

 • ประกาศพ้นสภาพ เพราะผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

  โดย webmaster | 24 เม.ย. 2019

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

  โดย webmaster | 11 เม.ย. 2019

 • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) (รอบ 3) ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

  โดย webmaster | 9 เม.ย. 2019

 • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (รอบ 3) ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

  โดย webmaster | 9 เม.ย. 2019

 • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) (รอบ 2) ปีการศึกษา 2562 (เทียบโอน สาขาวิชาการโรงแรม)

  โดย webmaster | 8 เม.ย. 2019

 • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) (รอบ 2)

  โดย webmaster | 8 เม.ย. 2019

 • ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด

  โดย webmaster | 29 มี.ค. 2019