ประกาศจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

  โดย webmaster | 29 ต.ค. 2019

 • เอกสาร รับสมัครนักเรียน-นักศึกษา รอบโควต้า

  โดย webmaster | 29 ต.ค. 2019

 • รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่-วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

  โดย webmaster | 6 ก.ย. 2019

 • ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

  โดย webmaster | 6 ก.ย. 2019

 • สรุปประเมินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโลก

  โดย webmaster | 10 ก.ค. 2019

 • รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี 2562

  โดย webmaster | 2 พ.ค. 2019

 • ประกาศพ้นสภาพ เพราะผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

  โดย webmaster | 24 เม.ย. 2019

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

  โดย webmaster | 11 เม.ย. 2019

 • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) (รอบ 3) ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

  โดย webmaster | 9 เม.ย. 2019

 • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (รอบ 3) ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

  โดย webmaster | 9 เม.ย. 2019

 • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) (รอบ 2) ปีการศึกษา 2562 (เทียบโอน สาขาวิชาการโรงแรม)

  โดย webmaster | 8 เม.ย. 2019

 • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) (รอบ 2)

  โดย webmaster | 8 เม.ย. 2019

 • ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด

  โดย webmaster | 29 มี.ค. 2019

 • รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับภาคกลางประจำปีการศึกษา2561

  โดย webmaster | 29 ธ.ค. 2018