ประกาศจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
 • ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ-รอบปกติ 1 ปี 2563

  โดย webmaster | 27 ม.ค. 2020

 • ประกาศรายชื่อผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

  โดย webmaster | 24 ม.ค. 2020

 • การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

  โดย webmaster | 24 ม.ค. 2020

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ ( รอบ ปกติ 1) ระดับชั้น ปวช.และปวส. ในวันที่ 19 ม.ค.2563

  โดย webmaster | 17 ม.ค. 2020

 • การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบบรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  โดย webmaster | 7 ม.ค. 2020

 • ประกาศผลการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

  โดย webmaster | 6 ม.ค. 2020

 • ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓

  โดย webmaster | 2 ม.ค. 2020

 • ประกาศผลการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

  โดย webmaster | 6 ม.ค. 2020

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

  โดย webmaster | 29 ต.ค. 2019

 • เอกสาร รับสมัครนักเรียน-นักศึกษา รอบโควต้า

  โดย webmaster | 29 ต.ค. 2019

 • รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่-วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

  โดย webmaster | 6 ก.ย. 2019

 • ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

  โดย webmaster | 6 ก.ย. 2019

 • สรุปประเมินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโลก

  โดย webmaster | 10 ก.ค. 2019

 • รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี 2562

  โดย webmaster | 2 พ.ค. 2019

 • ประกาศพ้นสภาพ เพราะผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

  โดย webmaster | 24 เม.ย. 2019

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

  โดย webmaster | 11 เม.ย. 2019

 • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) (รอบ 3) ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

  โดย webmaster | 9 เม.ย. 2019

 • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (รอบ 3) ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

  โดย webmaster | 9 เม.ย. 2019

 • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) (รอบ 2) ปีการศึกษา 2562 (เทียบโอน สาขาวิชาการโรงแรม)

  โดย webmaster | 8 เม.ย. 2019

 • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) (รอบ 2)

  โดย webmaster | 8 เม.ย. 2019

 • ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด

  โดย webmaster | 29 มี.ค. 2019

 • รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับภาคกลางประจำปีการศึกษา2561

  โดย webmaster | 29 ธ.ค. 2018