รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรม คว้า 2 รางวัลระดับ ASIA Special Award: Best Idea Special Award: Best Commercialization ระดับ Undergraduate
ในกิจกรรม The 2nd RAVTE Student Innovation Awards 2023 ซึ่งเป็นการแข่งขันที่มีผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากทั้งหมดกว่า 80 ผลงาน ในภูมิภาคเอเชีย จัดโดย สมาคมระดับภูมิภาคเพื่อการอาชีวะและเทคนิคศึกษาในเอเชีย (Regional Association of Vocational and Technical Education in Asia: RAVTE)


จัดทำและนำเสนอโดย
1. นายบดินทร์ นวลสว่าง ระดับชั้น ปวส.1 ดิจิทัลกราฟิก
2. นายดลวัฒน์ แสงภู่ ระดับชั้น ปวส.1 ดิจิทัลกราฟิก
3. นายพรชัย นุชเซ๊าะ ระดับชั้น ปวส.1 ดิจิทัลกราฟิก

ครูที่ปรึกษา
1. นายศิระ ประเสริฐศักดิ์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
2. นางสาวสุวภัทร ขำทวี แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดภาษาอังกฤษ)

7 มิ.ย. 2023