รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ สำหรับรางวัลชมเชย การแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย ทักษะการประกอบอาหารไทย ประเภทอาหารสำรับไทย ระดับภาค ภาคกลาง 25 ก.ค. 20233