รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยว รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งข้นตอบปัญหาการท่องเที่ยว เที่ยวไทยได้ ไม่ต้องรอ ดำเนินการโดย สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ควบคุมและฝึกซ้อมโดย นายนิรุต เหลืองอร่าม และนางสาวกัณฐิกา จูมณีย์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร 20 ม.ค. 2024